Kasetinis Samsung 360° tipo oro kondicionierius 12.0/13.2kW, trifazis

 • Kasetinis Samsung 360° tipo oro kondicionierius 12.0/13.2kW, trifazis

  Kaina 3349 
  5234  Sutaupykite 1885 
  Į krepšelį 
  Lizingo skaičiuoklės
  • gf
  • sbl
  • ml
  Skaičiuojama...
  i
  Gamintojas
  Samsung (P. Korėja)
  Internetinis valdymas
  Wifi papildoma opcija
  Svoris, kg
  23,5
  Aukštis, mm
  365
  Plotis, mm
  947
  Gylis, mm
  947
  SCOP
  4,0
  SEER
  6,0
  Šildymo galia, kW
  13,2
  Vėsinimo galia, kW
  12,0
 • Kasetinis 360 tipo oro kondicionierius skirtas didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą.

  Ypatumai:

  • žiedinis oro išleidimo įrenginys pučia vėsų orą visomis kryptimis, todėl kiekviename patalpos kampelyje yra tokia pati temperatūra;
  • mentelių neturintis dizainas švelniai išsklaido vėsų orą po patalpą, todėl patalpa maloniai atvėsta nesukeliant vėsaus oro gūsių. Kadangi oro srauto neužblokuoja mentės, oro kondicionierius taip pat į aplinką skleidžia 25% daugiau oro, o šis pasklinda didesniu atstumu.
  • pasirenkama kasetės apdaila bei spalva tiks bet kuriam interjerui;
  • inovatyvus, startinį variklį turintis ventiliatorius išmeta vėsų orą daug mažesniu kampu.Tai sukuria žemo slėgio sritį aplinkui oro išleidimo įrenginį, todėl vėsus oras sklinda lubomis lygiagrečiai ir pasklinda didesniame plote.
  • intuityviai valdomas įrenginys jo veikimą ir matykite, kur eina oras. Belaidžio nuotolinio valdiklio* lėtos eigos šaudyklė ir mygtukas siūlo smagų būdą reguliuoti oro srautą, o žiedinis LED ekranas rodo jo kryptį.
  • Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
  • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu
  • Pane­lėje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo.
  • Vieno mygtuko paspau­dimu, panelė nusi­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­žas­ties sutau­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį aptar­na­vimą. Tai paleng­vina filtrų valymo procesą, nes nebe­rei­ka­lin­gos kopė­čių.

  Techniniai duomenys:

  • vėsinimo galia: 3.5/12.0/13.5kW, šildymo galia: 3.5/13.2/15.5kW;
  • efektyvaus veikimo lauko temperatūros ribos vėsinime / šildyme: -15~50 / -20~24;
  • energijos efektyvumo klasė vėsinime / šildyme: A+ / A+;
  • dujų / skysčio pajugimas: 3/8" / 5/8";
  • naudingumo koeficientas: SEER / SCOP: 6,0 / 4,0.